Michael Schmidt
Michael Schmidt Präsident
Harald Rath
Harald Rath Präsident
Markus Gaisbauer
Markus Gaisbauer Obmann Sektion Fußball
E-Mail
Horst Medisch
Horst Medisch Sektionsleiter
E-Mail
Helmut Moser
Helmut Moser Nachwuchsleiter
E-Mail
Andreas Gahleitner
Andreas Gahleitner Trainer Kampfmannschaft
Mario Jaksch
Mario Jaksch Co-Trainer Kampfmannschaft
Aleks Vilotic
Aleks Vilotic Torwarttrainer
Senad Halkic
Senad Halkic Team-Betreuer
E-Mail
Jutta Moser
Jutta Moser Zeugwart
Unsere Sponsoren